Tag Archives: مقایسه

مقایسه گیاه انیسون و نعنا فلفلی بر روی باکتری، دستاورد برتر دوره اول فرزانگان ۶


در این دوره از جشنواره از ۲۰ استان کشور در سه بخش به تفکیک، ۳۵۰ گروه در بخش غرفه های نمایشگاهی، ۶۵۰ گروه در بخش سمینارهای علمی و ۷۵۰ گروه در بخش مسابقات دانش آموزی از مدارس و پژوهش سراهای دانش آموزی سراسر کشور انتخاب شده اند و به جشنواره کشوری دعوت شده اند.
که تعداد ۵۳ گروه در بخش سمینارهای علمی مقام برتر را کسب نمودند.
بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.

مقطع: دوره اول متوسطه
موضوع: مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره های هیدرو الکلی دو گیاه انیسون و نعنا فلفلی در مولاریته های مختلف بر روی باکتری Bacillus cereus در محیط آزمایشگاهی
نام مدرسه: فرزانگان ۶
نام استاد: خانم لیلا بدیعی فر
دانش آموزان: فاطمه اسدی، مهدیس نعمتی

بیان مسئله:
در نوشته های اروپایی قبل از سال ۱۹۵۰، چندین گزارش از سموم غذایی مربوط به باکتری های باسیلوس دیده شده است. در طول این مدت تعدادی از گونه های باسیلوس آنتراسیس از انواع مختلف عفونت های غیر روده ای گوارشی جداسازی شده بود. به خصوص در سال های اخیر، اسناد و مدارکی مبنی بر افزایش تعداد و نقش باسیلوس سرئوس در مسمومیت غذایی ارائه شده است. از بین باکتری های جنس باسیلوس، گونه باسیلوس سرئوس بیشتر از دیگر باکتری های این گروه مسئول بیماری های ناشی از غذا می باشد. این باکتری در طبیعت به طور گسترد ه ای پراکنده است. باسیلوس سرئوس تا دمای ۴۸ درجه سانتیگراد قادر به رشد بوده و در دمای پایین تر از ۷ درجه سانتیگراد نیز رشد می کند. این باکتری به سه اسید آمینه ی ترئونین ، والین و لوسین نیاز دارد که این اسید آمینه ها فاکتور های رشد هستند.

بیماری های ناشی از باسیلوس سرئوس در تمامی سنین قابل شیوع است و طبق تحقیقات انجام شده در دنیا حدود ۱۰ الی ۲۰ درصد مسمومیت ها به دلیل رشد باکتری باسیلوس سرئوس در مواد غذایی است. در این پژوهش تلاش شده است تا با بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره های هیدرو الکلی دو گیاه آنیسون و نعنا فلفلی بر روی باکتری باسیلوس سرئوس، دارویی گیاهی و اُرگانیک با عوارض جانبی کمتر بر علیه مسمومیت های غذایی ناشی از این باکتری و همچنین نگه دارنده ای طبیعی برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی با این باکتری معرفی شود.

چکیده:
 گیاهان دارویی که در درمان بیماری ها استفاده می شوند دارای عوارض جانبی بسیار کمتری در مقایسه با داروهای سینتتیک هستند. Bacillus cereus  باکتری است، گرم مثبت و اسپوردار که اغلب در فرآورده های غذایی مانند گوشت، سبزیجات، سوپ، برنج، شیر و سایر فرآورده های لبنی تکثیر می نماید. بین ۱ الی ۲۰ درصد تمامی موارد شیوع مسمومیت های غذایی در جهان به دلیل Bacillus cereus بوده است. امروزه توجه و علاقه فزاینده ای به استفاده از اسانس های گیاهی به عنوان نگهدارنده های طبیعی برای غذا وجود دارد. یک نمونه از این افزودنی های ضدمیکروبی گیاه نعنا فلفلی و انیسون است و تاکنون مهار رشد چندین باکتری بیماریزا توسط این اسانس در مقالات مختلف گزارش شده است.

ایده و هدف:
هدف از تحقیق حاضر بررسی و مقایسه اثر ضد باکتریایی عصاره های هیدرو الکلی دو گیاه انیسون و نعنا فلفلی در مولاریته های مختلف بر روی باکتری Bacillus cereus به منظور دستیابی به دارویی گیاهی با عوارض جانبی کمتر بر علیه مسمومیت های غذایی ناشی از این باکتری و همچنین نگهدارنده ای طبیعی برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی با این باکتری است.

پرسش ها
۱ – مطالعه بر روی اثرات ضد باکتریایی عصاره های گیاهی به عنوان جایگزین های جدید در درمان عفونت ها و بیماری های ناشی از باکتری ها از چه اهمیتی برخوردار است؟
۲ – کدام سویه های باکتریایی در بروز مسمومیت های غذایی نقش دارند؟
۳ – عصاره کدام گیاهان احتمالاً بر علیه سویه باکتریایی منتخب دارای اثر ضد باکتریایی است؟
۴ – روش مناسب برای بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره گیاهان منتخب بر سویه باکتری مورد نظر چیست؟

اجرای روند پژوهش
در سه ماهه اول، ابتدا نحوه جستجو در منابع اطلاعاتی به دانش آموزان آموزش داده شد. سپس، به منظور انتخاب سویه باکتریایی و گیاهی مناسب با خواص ضدمیکروبی، منابع اطلاعاتی جستجو شدند. در مرحله بعد نحوه نگارش پروپوزال و چگونگی ارائه ایده در قالب پروپوزال به دانش آموزان آموزش داده شد. دانش آموزان با نحوه تهیه پاورپوینت و مقاله نویسی آشنا شدند. تجهیزات، مواد و لوازم مورد نیاز برای کار در آزمایشگاه سفارش داده شد. مهارت کار در آزمایشگاه از لحاظ رعایت نکات ایمنی و مهارت کاربرد ابزار و وسایل مورد نیاز به دانش آموزان آموزش داده شد.

عصاره گیری:
برگ و گل تازه هر یک از گیاهان آنیسون و نعناع فلفلی از عطاری خریداری شد؛ نمونه های پس از انتقال به آزمایشگاه، مدتی دور از نور خورشید قرار گرفتند تا خشک شوند. سپس به وسیله هاون چینی به صورت پودر درآمدند .
برای استخراج عصاره گیاهان از روش ماسراسیون (بامتانول ۸۰ %) استفاده گردید بدین منظور، ۳۰۰ گرم از گیاه خشک با ترازو  (با دقت۰/۰۱)، درون ارلن ۵۰۰ میلیلیتری توزین و به آن ۳۰۰ میلیلیتر حلال (متانول ۸۰%) اضافه و سپس به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد  (بر روی شیکر)  عصاره گیری شد.
پس از این مدت، محلول از کاغذ صافی عبور داده شد؛ سپس عصاره ها با تبخیر در خلا خشک و در یخچال نگهداری شدند.
جهت خالص سازی عصاره ها، از فیلتر ۰/۴۵ میکرومتر استفاده شد.

نتایج
با توجه به مطالعات انجام شده عصاره های دو گیاه انیسون و نعنا فلفلی به عنوان ترکیبات ضدباکتریایی مناسب بر علیه بسیاری از باکتری ها انتخاب شد. برای مطالعه اثر ضدباکتریایی عصاره های مذکور سویه باکتریایی که عامل مهمی در مسمومیت های غذایی است، انتخاب شد. پروپوزال ایده مورد نظر تهیه شد. Bacillus cereus سویه باکتریایی از انیستیتو پاستور ایران تهیه شد و از آن کشت خالص و ذخیره تهیه گردید.   

مقایسه گیاه انیسون و نعنا فلفلی بر روی باکتری، دستاورد برتر دوره اول فرزانگان 6

وزن کردن گیاهان

مقایسه گیاه انیسون و نعنا فلفلی بر روی باکتری، دستاورد برتر دوره اول فرزانگان 6

پودر کردن عصاره ها با هاون چینی

مقایسه گیاه انیسون و نعنا فلفلی بر روی باکتری، دستاورد برتر دوره اول فرزانگان 6

عصاره گیاه نعناع فلفلی و آنیسون

مقایسه گیاه انیسون و نعنا فلفلی بر روی باکتری، دستاورد برتر دوره اول فرزانگان 6

فیلتر برای استریل کردن عصاره ها

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه و تنظیم: نسرین صادقی


مقایسه پنج هیجان اصلی، دستاورد برتر دوره اول فرزانگان ۲سیزدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.


عکس نویسنده
عکس نویسنده

نویسنده :

نسرین صادقی


بازدید :


زمان تقریبی مطالعه :


تاریخ :

در این دوره از جشنواره از ۲۰ استان کشور در سه بخش به تفکیک، ۳۵۰ گروه در بخش غرفه های نمایشگاهی، ۶۵۰ گروه در بخش سمینارهای علمی و ۷۵۰ گروه در بخش مسابقات دانش آموزی از مدارس و پژوهش سراهای دانش آموزی سراسر کشور انتخاب شده اند و به جشنواره کشوری دعوت شده اند.
که تعداد ۵۳ گروه در بخش سمینارهای علمی مقام برتر را کسب نمودند.

بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.

مقطع: دوره اول متوسطه
موضوع: مقایسه ی حافظه ی فعال هیجانی، پنج هیجان اصلی (غم، شادی، ترس ، تنفر، خشم) در دو رده ی سنی مختلف در جنسیت های مختلف
نام مدرسه: فرزانگان ۲
نام استاد: خانم نرگس بزرگزاده
دانش آموزان: غزل حاتمی، شمیم ریحانی فرد، نازنین طاهریان

مقایسه پنج هیجان اصلی، دستاورد برتر دوره اول فرزانگان 2

چکیده:
هدف مطالعه حاضر بررسی این مساله بود که آیا حافظه فعال ما در حفظ و ذخیره سازی اطلاعات مربوط به حالت های چهره در هیجان های مختلف به یک شکل عمل می کند یا خیر؟ و آیا این هیجانات در میزان بهره وری ما از حافظه ی فعال تاثیر گذار است؟ برای بررسی این موضوع از پنج نوع تصویر از  حالت هیجان چهره  شامل ترس، تنفر، غم، شادی و خشم و آزمون حافظه فعال (N_Back) استفاده شد. دو گروه سنی کودک و نوجوان از هر دو جنس دختر و پسر در یک آزمون حافظه فعال هیجانی که مواد آن تصاویری از هیجانات چهره ای بود شرکت کردند. یافته های این مطالعه نشان داد که تفاوتی در عملکرد حافظه ی فعال در هیجان های مختلف وجود ندارد و همچنین عملکرد نوجوانان بهتر از کودکان بوده و مقایسه ی هیجان های مختلف در دختران و پسران بیان گر این بود که حافظه ی فعال دختران برای هیجان شادی بهتر از پسران است.

مقدمه:
هیجان ها و احساس ها یکی از مهمترین عوامل ارتباط برقرار کردن انسان هاست. ما هر روز چهره های اطرافیان را می بینیم، حالت های هیجانی آنها را تشخیص می دهیم و بر اساس آن ها واکنش نشان می دهیم. شناسایی هیجان ها و واکنش مناسب به آن ها از عوامل موثر در برقراری یک ارتباط مناسب است و نقص یا مشکل در تشخیص و واکنش به این حالت های هیجانی باعث مشکلات ارتباطی و حتی اختلالاتی مثل اوتیسم می شود. یکی از عواملی که در این فرایند نقش دارد نگهداری این اطلاعات در حافظه ی فعال است. برای برقراری ارتباط مناسب ما علاوه بر تشخیص درست هیجانات باید بتوانیم آن ها را به شکل مناسب در حافظه ی مان، فعال نگه داریم. حال مسئله این است که آیا نحوه ی نگهداری اطلاعات مربوط به هیجان های مختلف در ذهن ما متفاوت است یا خیر؟ و آیا این تفاوت در دختران و پسران و در گروه های سنی متفاوت تغییر می کند یا خیر؟ مطالعه ی حاضر، مطالعه ای در مورد این سوال ها و رابطه ی هیجانات و حافظه فعال است.

حافظه فعال، هیجان، نمایشگاه، پروژه های دانش آموزی، جشنواره، سیزدهمین دوره، پژوهش، تحقیق، فعالیت های دانش آموزی، غم، شادی، ترس، تنفر، خشم

 اهداف تحقیق:
در این پژوهش ۱۰۰ نفر دختر و پسر در دو گروه سنی کودک و نوجوان شرکت کردند. (که سه نفر به دلیل داشتن اختلاف قابل توجهی در داده هایشان حذف شدند البته جالب است بدانید که این افراد هم در آینده جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند.) و همه آن ها به پنج تکلیف مختلف حافظه فعال هیجانی که شامل پنج هیجان غم، شادی، تنفر، خشم و ترس بود پاسخ دادند.

برای بررسی سوال اول که عبارت بود از اینکه” آیا حافظه فعال در هیجان های مختلف متفاوت است” میانگین پاسخ درست همه شرکت کنندگان  در حالت های هیجانی مختلف محاسبه شد. نتایج نشان می دهد میانگین نمرات شرکت کنندگان در همه هیجان ها تقریبا یکسان است.

سوال دوم و سوم پژوهش در مورد تفاوت دختران و پسران و نیز کودکان و نوجوانان در حافظه فعال هیجانی بود. نتایج بررسی این مطالعه نشان می دهد بین دختران و پسران بطور کلی تفاوت مشاهده نمی شود . اما تفاوت کودکان و نوجوانان معنادار است.

برای مشاهده مجموعه فایل های ضمیمه اینجا کلیک کنید.
بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه و تنظیم: نسرین صادقی