Tag Archives: دانش

مراكز آموزشی مجاز، امن ترین مكان برای اوقات فراغت دانش آموزان هستند<![CDATA[

رئیس سازمان مدارس و مراكز غیر دولتی و توسعه مشاركت های مردمی مراكز آموزشی مجاز را امن ترین مكان برای اوقات فراغت دانش آموزان دانست و گفت: این مراكز باید در جهت تقویت و شناسایی استعدادهای فردی دانش آموزان باشد…

]]>


1 2 3