Tag Archives: باكتری

بررسي ميزان باكتری هاي استافيلوكوك در شيرهاي خام مختلف، دستاورد برتر دبستان شکوفاسیزدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.


عکس نویسنده
عکس نویسنده

نویسنده :

نسرین صادقی


بازدید :


زمان تقریبی مطالعه :


تاریخ :

در این دوره از جشنواره از ۲۰ استان کشور در سه بخش به تفکیک، ۳۵۰ گروه در بخش غرفه های نمایشگاهی، ۶۵۰ گروه در بخش سمینارهای علمی و ۷۵۰ گروه در بخش مسابقات دانش آموزی از مدارس و پژوهش سراهای دانش آموزی سراسر کشور انتخاب شده اند و به جشنواره کشوری دعوت شده اند.
که تعداد ۵۳ گروه در بخش سمینارهای علمی مقام برتر را کسب نمودند.
بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.

بررسي ميزان باكتري‌هاي استافيلوكوك در شيرهاي خام مختلف، دستاورد برتر دبستان شکوفا

مقطع: دبستان
موضوع: «بررسي ميزان باكتري‌هاي استافيلوكوك، اشريشياكلي (اي‌كولاي) و كليفرم‌ها در شيرهاي خام (فله‌اي) و پاستوريزه با مارك‌هاي مختلف»
نام مدرسه: شکوفا
نام استاد: آقای میگونی و خانم محبوبه محبوبی
دانش آموزان: هلنا رنجبر، ملیسا کوچه مشکیان

چکیده:
باكتري چيست؟
باكتري‌ها موجوداتي تك‌سلولي و ميكروسكوپي هستند. ساختمان بدن آن‌ها بسيار ساده است و به سه شكل كروي، ميله‌اي و يا فنرمانند هستند.

گروهي از باكتري‌ها بي‌خطر هستند، اما بيشتر باكتري‌ها بسيار خطرناك مي‌باشند و باعث ايجاد انواع بيماري مي‌شوند. بسياري از باكتري‌ها را مي‌توان در شرايط آزمايشگاه كشت داد. باكتري‌ها خيلي سريع تقسيم مي‌شوند، تعدادشان زياد شده و رشد و نمو مي‌كنند.

فقط ۲ دقيقه زمان لازم است تا يك سلول جديد باكتري‌ درست شود. اين زمان در مورد انسان ۲۰ سال است. مثلاً يك سلول باكتري در مدت ۱۸ ساعت، ۵۴ نسل به‌وجود مي‌آورد، درحالي‌كه همين اتفاق براي انسان ۱۰۰۰ سال زمان لازم دارد. بعضي از انواع باكتري‌ها فردي زندگي مي‌كنند ولي بيشتر انواع باكتري‌هاي كروي و ميله‌اي شكل به‌صورت گروهي زندگي مي‌كنند كه به آن كلوني گفته مي‌شود.

مقدمه:
كليفر‌م‌ها (باكتري‌هاي روده‌اي) (Enteric Coliforms) :
كليفرم‌ها باكتري‌هاي ميله‌اي شكل هستند كه مي‌توانند در دماي ۳۰ تا ۳۷ درجه‌ي سانتي‌گراد رشد كنند. اين موجودات به سادگي مي‌توانند باعث خراب‌شدن شير شوند و در مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت لاكتوز موجود در شير را به اسيدلاكتيك و گاز تبديل كنند و پروتئين‌هاي شير را بشكنند. اين باكتري‌ها در روده‌ حيوانات زندگي مي‌كنند و به‌همين دليل به آن‌ها باكتري‌هاي روده‌اي مي‌گويند. مهم‌ترين عضو گروه كليفرم‌ها، اشريشياكلي (اي‌كولاي) (E.coli) مي‌باشند.

–  بعضي از بيماري‌هايي كه استافيلوكوك‌ها ايجاد مي‌كنند، عبارتند از :
عفونت‌هاي پوستي، جوش، كورك، كفگيرك، گل‌مژه، آبسه، مسموميت غذايي و بيماري‌هاي خطرناكي همچون مننژيت، پنوموني، استئوميليت، اندوكارديت، سندرم شوك سمي و …

– شير خام :‌
شير خام به شيري گفته مي‌شود كه از ترشح معمولي و طبيعي پستان گاو و در يك يا چند دوشش به‌دست آمده و به آن چيزي اضافه يا كم نشده باشد.

بررسي ميزان باكتري‌هاي استافيلوكوك در شيرهاي خام مختلف، دستاورد برتر دبستان شکوفا

–  نتيجه‌گيري :‌
همه‌ شيرهاي خام (فله‌اي) موجود در بازار بسيار آلوده و غيربهداشتي هستند و تمام شيرهاي خام (فله‌اي) آلوده به باكتري استافيلوكوك، كليفرم‌ها و اي‌كولاي‌ مي‌باشند و ميزان اين باكتري‌ها در شيرهاي خام بسيار بالا بوده و اين شيرها براي سلامت انسان بسيار خطرناك مي‌باشند.
همچنين متوجه شدم تمام شيرهاي پاستوريزه‌ موجود در بازار سالم نيستند و بعضي از شيرهاي پاستوريزه آلوده به استافيلوكوك‌ها، كليفرم‌ها و حتي اي‌كولاي هستند.
بدترين شيري كه من آزمايش كردم، شيرخام گاو با بالاترين ميزان باكتري‌هاي استافيلوكوك، كليفرم ها و اي‌كولاي است.

– ميزان باكتري‌هاي استافيلوكوك : بالاتر از ۱۰٫۰۰۰ كلوني در ۱۰۰ ميلي‌ليتر.
– ميزان باكتري‌هاي كليفرم و اي‌كولاي : بالاتر از ۱ ميليون كلوني در ۱۰۰ ميلي‌ليتر.
– در بين شيرهاي پاستوريزه، شيرهاي زير آلوده به باكتري های استافيلوكوك هستند :
       * شير پاستوريزه شتر ساربونا : (۱۰۰ كلوني باكتري در ۱۰۰ ميلي‌ليتر)
       * شير پاستوريزه پگاه : (بالاتر از ۱۰٫۰۰۰ كلوني باكتري در ۱۰۰ ميلي‌ليتر)
       * شير پاستوريزه طراوت و مانيزان و كاله : (۱۰٫۰۰۰ كلوني باكتري در ۱۰۰ ميلي‌ليتر)
      * شير پاستوريزه پگاه، بالاترين ميزان باكتري‌هاي استافيلوكوك را در بين شيرهاي پاستوريزه دارد. (بالاتر از ۱۰٫۰۰۰ كلوني باكتري در ۱۰۰ ميلي‌ليتر)

در بين شيرهاي پاستوريزه، شيرهاي زير آلوده به باكتري كليفرم و اي‌كولاي (اشريشياكلي) هستند :
      * شير پاستوريزه شتر ساربونا : (۱۰۰٫۰۰۰ كلوني باكتري در ۱۰۰ ميلي‌ليتر)
      * شير پاستوريزه چوپان و كاله : (بالاتر از ۱ ميليون كلوني باكتري در ۱۰۰ ميلي‌ليتر)
      * شير پاستوريزه طراوت : (۱۰۰ كلوني باكتري در ۱۰۰ ميلي‌ليتر)
      * شير پاستوريزه پاژن : (۱۰۰٫۰۰۰ كلوني باكتري كليفرم در ۱۰۰ ميلي‌ليتر)
      * شير پاستوريزه مي‌ماس : (۱۰۰۰ كلوني باكتري كليفرم در ۱۰۰ ميلي‌ليتر)
     * شيرهاي پاستوريزه چوپان و كاله، بالاترين ميزان باكتري‌هاي كليفرم و اي‌كولاي (اشريشياكلي) را در بين شيرهاي پاستوريزه دارند. (بالاتر از ۱ ميليون كلوني باكتري در ۱۰۰ ميلي‌ليتر).

و متوجه شدم :
سالم‌ترين شيرهاي پاستوريزه در بازار شيرهاي زير هستند :
پاك، هموطن، كاني‌مانگا، هراز، پاكبان، رامك، كوه‌پناه تفرش، دامداران.

عصاره مرزنجوش به ميزان قابل توجهي در كاهش و از بين بردن باكتري هاي استافيلوكوك، كليفرم ها واي كولاي (اشريشياكلي) مؤثر بوده و بعد از اضافه كردن ۲/۵  سي سي عصاره مرزنجوش به شير آلوده، تمام باكتري هاي كليفرم و اي كولاي از بين رفتند و باكتری هاي استافيلوكوك را هم به ميزان قابل توجهي از بين برده و به استاندارد رساند. همچنين من ميزان ۵ سي سي عصاره مرزنجوش را هم آزمايش كردم كه باكتري هاي استافيلوكوك، كليفرم ها و اي كولاي را به طور كامل از بين برد. البته با ۵ سي سي عصاره مرزنجوش، شير مزه و بو گرفت. همان ۲/۵ سي سي عصاره مرزنجوش هم كفايت مي كند و تمام باكتري هاي استافيلوكوك، كليفرم ها و اي كولاي اثر كرده و پيوند آن ها را مي شكند. باكتري هاي كليفرم و اي كولاي را كامل از بين برده و استافيلوكوك ها را هم از بين مي برد و بدون اين كه شير، بو و طعم بگيرد، به حد استاندارد مي رساند.

برای مشاهده مجموعه فایل های ضمیمه اینجا کلیک کنید.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه و تنظیم: نسرین صادقی