Tag Archives: این

طراحی فلت و طراحی متریال، چه تفاوت هایی بین این دو نوع طراحی وجود دارد؟<![CDATA[

اگر با مفاهیم طراحی سایت آشنا باشید، مطمئنا در تمایز بین طراحی متریال و طراحی فلت دچار چالش خواهید شد. طراحی متریال، زبانی جدید در طراحی سایت است که گوگل در یکی از کنفرانس های خبری خود آن را معرفی کرده است.

]]>