معاونت فرهنگی قوه قضاییه حامی سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان:<![CDATA[

با توجه به حمایت معاونت فرهنگی قوه قضاییه از سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان…

]]>