سیستم زنبور داری هوشمند، دستاورد تقدیری دوره دوم پژوهشسرای امام هادی (ع) در بخش غرفه<![CDATA[

این ایده طرح کاربردی است برای کمک به زنبور داری برای افزایش تولید و بهره وری از طبیعت.

]]>