رنگ و تمرکز، دستاورد تقدیری دوره اول دبیرستان فرزانگان ۲ در بخش سمینار<![CDATA[

رنگ یکی از اجزاء اصلی زندگی انسان است و بخشی از رفتار روزمره ما در زندگی توسط رنگ های موجود در محیط اطرافمان تعیین می شود.

]]>