تاثیر دی اکسید تیتانیوم بر بافت کبد، دستاورد تقدیری دوره دوم پژوهشسرای استاد طاهر در بخش سمینار<![CDATA[

پیشرفت فناوری نانو باعث شده است که بررسی اثرات مخرب نانومواد بر روی موجودات اهمیت زیادی پیدا کند.

]]>