سجده کردن یا نکردن، دستاورد تقدیری دوره اول دبیرستان ندای زهرا (س) در بخش سمینار<![CDATA[

یکی از ابعاد مهم وجود انسان است. از دیدگاه برخی جامعه ‌شناسان، مهم ‌ترین نیاز ‌های انسان عبارتند از نیاز های جسمی، نیاز به روابط اجتماعی و نیاز به ارزش، احترام، و عزت نفس. نیازها، روابط اجتماعی انسان را شکل می ‌دهند.

]]>